Om oss

Våre bærekraftsmål

Maten vi spiser, hvordan den produseres og hvor mye som blir kastet representerer store bærekraftsutfordringer. Norske forbrukere viser samtidig i stadig større grad at de er opptatt av bærekraft og at det preger deres kjøpsbeslutninger.

For å nå FNs bærekraftsmål og for å være relevant i fremtidens marked, er vi nødt til å løse utfordringene rundt mat og matproduksjon.

Vi skal være en del av løsningen

FNs klimarapport om mat, viser at det vil være umulig å holde jordas temperatur på et forsvarlig nivå uten å endre hva vi spiser, samt måten vi produserer mat og forvalter verdens landområder på. Klimakrisen vi står ovenfor med økte temperaturer vil gjøre landbruk og matpriser mer ustabile, samt redusere avlinger og næringsinnhold i råvarer.

I dag opptar jordbruk 40 % av jordas landarealer, står for 30 % av CO2-utslippene og for 70 % av all ferskvannsbruk. Jordbruk er den viktigste driveren for avskoging av Regnskogen og utryddelse av biomangfold.

Samtidig kaster vi omtrent 1/3 av maten vi produserer, som også gjør at ressurser og utslipp som er lagt ned i produksjonen, samt emballasje, er bortkastet. Man kan nesten påstå at klima- og miljøkrisen er en matkrise.

Et annet bærekraftsaspekt er helse. I Norge sliter hele 23 % av befolkningen med fedme – altså over én million mennesker. Det er estimert at dette koster samfunnet 68 milliarder kroner årlig. Sykdommer relatert til livsstil forårsaker 70–80 % av dødsfall i Norge. Det ingen tvil om at vi som en del av matindustrien, må være en del av løsningen.

Bærekraft – et viktig konkurransefortrinn

Kunder forventer i stadig større grad bærekraftige produkter. SB*) Insight’s forbrukerundersøkelse viser at 67 % av norske forbrukere sier bærekraft har en avgjørende betydning for deres kjøpsbeslutninger. Den viser også at 64 % ofte diskuterer bærekraftsutfordringer med familie, venner og bekjente. Bærekraft blir stadig et større konkurransefortrinn – det gir godt omdømme, skaper tillit, øker kundelojalitet, møter kundeetterspørsel og gjør merkevarer, produkter og arbeidsplasser mer attraktive.

Vår bærekraftssatsning

I Idun Industri jobber vi kontinuerlig med å utvikle løsninger som både er bra for mennesker, klima og miljø. Det gjør at du som kunde av oss, skal kunne levere kvalitet, bygge tillit og gjøre dine kunder fornøyde.

Som en del av Orkla har vi lokale planer for hvordan vi skal bidra til konsernets mål om: «En bevegelse for en bærekraftig livsstil». Vårt bærekraftarbeid omfatter fem hovedtemaer: «Trygge produkter», «Ernæring og sunnhet», «Bærekraftige råvarer», «Miljøengasjement»og «Omtanke for mennesker og samfunn», som vi har nedfelt i fem løfter. Vi håper at arbeidet vårt både inspirerer og engasjere våre kunder til å jobbe med egne tiltak.

Ernæring og sunnhet

Hvordan skal vi gjøre det enklere å leve sunt?

breakfast, healthy, food-1663295.jpg

Et sunt og godt kosthold er viktig for oss alle. Derfor står utviklingen av konsepter og inspirasjon til økt bruk av sunnere ingredienser høyt på agendaen.

Skal vi løse samfunnets helseutfordringer, må alle bidra. Vi ønsker å bidra til bedre folkehelse ved å utvikle sunnere varianter av ingredienser og bakevarer som inngår i folks kosthold. Relativt små reduksjoner i salt og sukker over mange år, har vist seg å ha effekt – og det er viktig at vi fortsetter å ha fokus på reduksjon av både salt og sukker der det er relevant og mulig uten at det går ut over smak og kvalitet.

I vår bransje jobber vi primært med plantebaserte ingredienser, men vi ser at det innen noen kategorier er behov for veganske alternativer. Derfor har vi nå lansert et vegansk konsept.

Helsedirektoratet anbefaler at vi spiser mer grovt brød og korn – noe som vi i bakeribransjen selvsagt fremmer. Alt dette er med på å gjøre at vi sammen kan tilby litt sunnere og mer attraktive bakevarer, samt i større grad møte trender og etterspørsel i markedet, samtidig som vi bidrar til bedre folkehelse.

Dette gjør vi:
 • Lanserer innovative produkter som skal gjøre det enklere å leve sunt
 • Tar vegetartrenden inn i flere nye produktkategorier
 • Utarbeider oppskrifter med sunnere ingredienser
 • Sikrer bedre merking av sunnere alternativer
 • Alle kunder får gratis tilgang til Bakeit for automatisk beregning av grovhet, nøkkelhull, salt m.m.
 • Idun er en del av Saltpartnerskapet

Om ernæring og sunnhet

Vi er opptatt av å bidra til et bedre kosthold og ser at tilsynelatende små endringer i salt, sukker og fettinnholdet i de produktene som spises og drikkes hver dag, gir viktige forbedringer i folkehelsen. Derfor samarbeider vi aktivt med bransjen for å gjøre hverdagsmaten sunnere. Vår filosofi er at sunn mat må smake godt. Derfor går vi aldri på kompromiss med smak når vi reduserer andelen av salt, sukker og mettet fett når vi utvikler nye produkter.

For å få ny kunnskap og lære mer om matens påvirkning på kroppen, samarbeider Orkla med flere kompetanse – og forskningsmiljøer. Dette er kunnskap som Idun har stor nytte av. I likhet med forbrukerinnsikt er dette viktig når vi utvikler nye produkter. Vi ser også etter sunnere varianter innen sjokolade og søte fristelser, selv om enkelte produkter her skal få være det de er ment å være, nemlig kos og glede. Et sunt kosthold handler om en god balanse mellom hva du spiser og hvor fysisk aktiv du er i hverdagen.

God informasjon er en forutsetning for å ta bevisste valg. Derfor er vi opptatt av å gjøre det enklere for våre kunder og få vite hva produktene våre inneholder, gjennom tydelig og ærlig produktinformasjon.

Vi er opptatt av å bidra til et sunt og godt kosthold. Derfor står utviklingen av konsepter og inspirasjon til økt bruk av sunnere ingredienser høyt på agendaen.

Trygge produkter

Håndtering av risikoforhold

Famile som har handlet mat

Trygge produkter er et spørsmål om tillit. Derfor stiller vi de samme strenge kravene til kvalitet på råvarer, produkter vi produserer selv og produkter vi selger på vegne av våre samarbeidspartnere.

Det ikke lenger uvanlig at kunder leser ingredienslisten på et produkt før de legger det i handlekurven – det har heller blitt en trend. Trygg og sporbar mat er avgjørende for å holde oss attraktive for sluttkunden, samt for å sikre at vi leverer trygge varer som skaper tillit.

Idun sine produksjonsenheter på Hvam og Rakkestad har i en årrekke vært BRC-sertifiserte.

Les også: Mattrygghet og kvalitetssikring i Idun Industri

Produkter av høyeste kvalitet

Idun Industri har etablert en god mattrygghetskultur i egne selskaper og fabrikker. Fundamentet er Orkla Food Safety Standard (OFSS) som setter bransjens høyeste krav og omfatter den internasjonale BRC-standarden for både produksjon av mat, lagring og distribusjon.

Vi jobber kontinuerlig med kompetansebygging på viktige områder som kontroll på kritiske punkter i produksjonen, allergenhåndtering, leverandørrevisjoner og rotårsaksanalyser for å bedre kvalitetsrutinene.

Matsvindel er satt enda tydeligere på agendaen med konkrete krav til risikovurdering av alle råvarer og nye kontrollrutiner.

I Idun Industri jobber kvalitet og innkjøp tett sammen og gjennomfører blant annet revisjoner hos våre leverandører. Revisjonene er viktig for å bygge relasjoner – når vi drar på befaring er det lettere å avdekke mangler, samt ansvarliggjøre og bygge tillit slik at avvik blir fulgt opp.

Målsetninger
 • Vi skal være forberedt på å løse risiko innen mattrygghet
 • Alle våre leverandører skal etterleve strenge kriteriesett

Åpenhetsloven

Idun Industri AS sitt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden

Åpenhetsloven ble gjeldene f.o.m 1.juli 2022 i Norge. Formålet med åpenhetsloven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder.

En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan vi håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Kjernen av loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at vi som virksomhet skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

 

Aktsomhetsvurderinger – hva gjør Idun Industri?

Idun Industri følger Orkla sin policy for menneske- og arbeidstakerrettigheter som omfatter arbeid med menneskerettigheter i egen organisasjon og leverandørkjeden.

Policyen er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og beskriver hovedprinsippene for hvordan håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for den daglige driften.

Risikoen for avvik fra policyen blir hvert år analysert, samtidig som det blir utarbeidet vi en plan for det videre arbeidet med å ivareta menneskerettigheter.

Krav til leverandører

Idun Industri har mange direkteleverandører og underleverandører. Vi krever at alle direkteleverandørene våre godkjenner Orklas Supplier Code of Conduct som beskriver våre leverandørkrav knyttet til menneskerettigheter og andre tema innenfor bærekraft.

Dette betyr at leverandøren forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Vi overvåker leverandørene våre gjennom leverandørevalueringer og tredjepartsrevisjoner.

Mer informasjon om Orkla sitt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger finnes i Orkla sin års- og bærekraftsrapport 

I årsrapporten for 2022 finner du informasjon på følgende sider:
Informasjon om organisering og driftsområde: side 9, side 11-19
Informasjon om segmenter: side 197-203
Menneskerettighetspolicy, rutiner, varslingskanaler: side 96-97, side 113
Negative konsekvenser og risiko, tiltak: side 113-121

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes til:

Produkter for det profesjonelle markedet:
Kundeservice Idun Industri
Tel: 22 09 48 48

Forbrukerprodukter:
Orkla Forbrukerservice
Tel: 22 06 27 91

Bærekraftsansvarling hos Idun Industri Birgitte Flatval:
E-post: birgitte.flatval@bako.no

Les også:
Bærekraftige råvarer

Vi skal levere produkter med bærekraft!

Mann med bærekraftige kornakser i hendene.

Vi er opptatt av å bruke råvarer som er produsert med omtanke for mennesker, dyr og miljø. Vi samarbeider derfor nært med våre leverandører for en bærekraftig verdikjede.

Vi ser et økende press på de globale råvarekjedene for mat. Kombinasjonen av klimaendringer, befolkningsvekst, økende middelklasse og manglende bærekraftige dyrkingsmetoder vil påvirke tilgangen, kvaliteten og prisen på råvarer i årene fremover. Det er også omdømmerisiko knyttet til sosiale utfordringer i leverandørkjeden. Globalt er landbrukssektoren en av sektorene med flest sysselsatte. Det er den sektoren hvor man ser den høyeste andel barnearbeidere, sesongarbeidere og hvor det er svært mange tilfeller med uansvarlige arbeidsforhold.

Ved å engasjere oss aktivt i de utfordringene som er knyttet til vår egen leverandør- kjede, kan vi i større grad sikre stabile råvareleveranser og kostnader, samt at vi med stolthet kan levere produkter som er produsert under ordnede og verdige forhold.

En annen del av produktet er emballasjen det er pakket i. Vi jobber tett med Orkla og andre relevante aktører om hvordan vi kan tilpasse emballasjen vi bruker til å være så bærekraftig som over hodet mulig.

Vårt mål er å sikre at emballasjen er resirkulerbar og at materialene vi bruker eller selger, har en høy verdi når den blir gjenvunnet.

Matkorn er en matproduksjon som setter et svært lite klimaavtrykk

Matkorn er en matproduksjon som setter et svært lite klimaavtrykk og brød og korn er noe av det mest bærekraftige vi kan spise.

Kornproduksjon setter små avtrykk på jordkloden. I Norge medfører å spise et grovt brød et CO2-avtrykk på 0,9 kg. Det er betydelig mindre enn de fleste andre matvarene vi spiser.

Globalt står korn for cirka halvparten av folks energi- inntak. I Norge kommer bare ca. 30 % av kaloriene vi spiser fra brød og andre kornprodukter. De store proteinkildene i Norge er fisk og kjøtt, og her ligger vi tilsvarende over verdensgjennomsnittet. Har vi som målsetting å nå det globale gjennomsnittet må vi få norske forbrukere til å øke sitt forbruk av brød og andre kornbaserte produkter som grøt, flatbrød, knekkebrød og frokostblandinger. Dette har vi også store muligheter for å produsere her til lands.

Dette gjør vi
 • Vi strekker oss etter å samarbeide med en økt andel leverandører som er sertifisert innenfor Fairtrade, UTZ, RSPO osv.
 • Jobber kontinuerlig med å tilpasse emballasje etter dagens retningslinjer og sorteringssystemer.
 • Jobber tett med Orkla Procurement som er eksperter på bærekraftig emballasje.

Ambisjoner

 • Sikte mot 100 % råvarer fra bærekraftige kilder
 • Sikte mot 100 % resirkulerbar emballasje
 • Redusere tykkelse & vekt på emballasje uten å øke matsvinn og brekkasje
 • Ingen inntak av materialer som PLA og PS
Miljøengasjement

Vi skal innovere for å redde miljøet

De globale klimaendringene er et felles samfunnsansvar. Vi vil ta vår del av miljøansvaret og jobber derfor aktivt for å minimere vårt fotavtrykk i alle ledd av verdikjeden.

Matavfall oppstår i alle ledd av verdikjeden: På bondens jorde, under transport og lagring, hos industrien, i butikk og hjemme på kjøkkenet. Som samfunn kaster vi omtrent en tredjedel av all mat som produseres.

FNs klimapanel sier det vil være umulig å holde klodens temperaturer på et forsvarlig nivå uten å endre hvordan vi produserer mat, hva slags mat vi spiser og hvordan vi forvalter landområdene i verden. Panelet anbefaler blant annet følgende tiltak: Kutte kjøttforbruk, redusere matavfall og skifte til mer plantebasert kosthold. Dette er konkrete tiltak som vi i bransjen kan og bør være med på og tilrettelegge for. Det kan både gjøre oss mer attraktive for kundene, er kostnadsbesparende og er med på å løse de globale utfordringene.

Et annet aspekt som vi i Idun Industri jobber for er å redusere miljøbelastningen fra egen transport. Dette har vi gjort igjennom å bytte fra Euro V til Euro VI-motor.

Orkla har i perioden 2014-2018 redusert klimagassutslippene fra egen virksomhet med 54 % og er allerede langt på vei mot målet om 60 % reduksjon innen 2025.

Våre mål:
 • Redusert klimagassutslipp på egen transportkjede
 • Faser ut fossile energikilder
 • Utvikler emballasjeløsninger som bidrar til økt gjenvinning og sirkulære verdikjeder
 • Optimaliserer produkter og prosesser for å minske matsvinn og ressursbruk
 • Bruker kun strøm fra fornybare kilder

Slik kan du selv jobbe med matsvinn

 1. Sikre riktig oppbevaring.
 2. Utnytt dagens «rester» til andre produkter i morgen.
 3. Brød kan bli til krutonger til supper og salater.
 4. Tilpass størrelsen på produktene. Kanskje en god idé å gjøre porsjonen mindre.
 5. Finn løsninger for avsetning av dagens ferskvarer. Bruk f.eks. ToGoodToGo eller gi overskuddsmat til Matsentralen.
 6. Vei all maten dere kaster over en liten periode, slik at dere har et nullpunkt og kan senere måle forbedringer.
 7. Sjekk ut matvett.no for flere tips.
Mennesker og samfunn

Vi skal ha omtanke for mennesker og samfunn

Familie på en gressplen.

Vi ønsker å skape gode arbeidsplasser og bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer i samspill med andre. Det er derfor viktig at de som jobber hos oss respekterer felles retningslinjer og engasjerer seg rundt det å være en del av en bærekraftig virksomhet.

Skal vi lykkes i å begrense klimaendringene og sørge for bærekraftig ressursbruk, må vi være innstilt på en reell omstilling. Sterk global konkurranse i kombinasjon med ny teknologi og innovasjon fører til nytenkning rundt hvordan verdiskapingen skjer. Samtidig representerer FNs bærekraftsmål nye forretningsmuligheter for næringslivet. Mange land preges av økende økonomiske ulikheter og høy arbeidsledighet. Utfordringene understreker næringslivets nøkkelrolle i å skape nye arbeidsplasser, øke produktiviteten og respektere grunnleggende rettigheter.

Samarbeid og nye partnerskap mellom næringslivet, myndighetene og andre viktige samfunnsaktører vil være avgjørende for å skape vekst som er bærekraftig i økonomisk, miljømessig og sosial forstand.

Ansvar for miljøet

 • Vi forstår at våre aktiviteter og produkter kan påvirke miljøet
 • Ikke sløs med ressurser som råmaterialer, energi og vann
 • Reduser, gjenbruk og resirkuler avfall
 • Begrens reising og bruk alternativ kommunikasjon for møter
 • Bidra til våre ambisiøse miljømålsettinger
Dette gjør vi
 1. Involverer ansatte i Iduns bærekraftarbeid
 2. Gir ansatte opplæring slik at de kan inspirere kunder til å tilby bærekraftige produkter
 3. Etablerer samarbeid med lokale aktører om prosjekter som gagner lokalsamfunnet
Scroll to Top