Search
Close this search box.

Slik registrerer du fritak av særavgifter

Sukker i hender på ei dame.
Har ditt firma rett til fritak for særavgift på sukker? Da kan du registrere ditt fritak i Idun kundeportal.

Idun er pålagt av myndighetene å innhente disse erklæringene for fritak fra de kundene som kjøper disse varene av oss. Erklæringen bekrefter at de varene dere kjøper inn fra Idun Industri AS, og som omfattes av dispensasjonen fra avgiftsplikt, utelukkende skal benyttes som råstoff til egen ervervsmessig framstilling av varer. 

Alle kunder hos oss skal ha minst én bruker hos dere som har tilgang til kundeportalen, selv om ditt firma bestiller varer fra Idun via EDI, mail eller telefon. Er du usikker hvem hos dere som har denne tilgangen, så kan du spørre Kundeservice, eller din lokale salgsrepresentant.

Se også: Brukerveiledning for registrering av fritak av særavgifter

Det vil ikke gis rom for tilbakevirkende kraft av disse erklæringene. Derfor er det viktig at fritaket er registrert før man legger inn ordre på sukker, melis og sirup. Skjemaene må fornyes årlig, og skjema for neste år ligger også tilgjengelig allerede nå. 

Se video: Slik utfører du registreringen i Idun Kundeportal

Kontakt Idun Kundeservice hvis du har problemer eller trenger å få gjort registreringen på en annen måte.

Har du ytterligere spørsmål?

Kontakt Skatteetaten om særavgifter

Du er vel ikke ferdig?

Les flere artikler

Scroll to Top