Idun fersk gjær et et av Idun Industri produkter.

Fakta om Idun gjær

Hva består gjær av, hvordan blir den produsert og på hvilken måte skal den best håndteres?