Search
Close this search box.

Gjærfløte er best for miljøet

Gjærfløte i fabrikk.
Gjærfløte har mer enn halvparten så lavt klimaavtrykk som tørrgjær. Vil du handle klimasmart og samtidig produsere mer bærekraftige produkter, er flytende gjær et smart valg.

Lavere klimaavtrykk med gjærfløte

Gjærfløten kan brukes til all slags gjærbakst og ble for alvor tatt i bruk som alternativ til pressgjær eller tørrgjær på midten av 90-tallet. For miljøet er dette svært positivt og det har det alltid vært, men nå mer aktuelt enn noen gang.

Fremstillingen av flytende gjær, altså gjærfløte, er langt mindre energikrevende enn fremstillingen av annen gjær. Denne type fløte dannes når gjæringsprosessen er avsluttet i gjæringskarene og krever ingen ytterligere prosessering som pressing eller tørking.

Gjærfløte har mer enn halvparten så lavt klimaavtrykk som tørrgjær. Vil du handle klimasmart og produsere bærekraftige produkter, er flytende gjær et smart valg.

Tørrgjær, som gjennomgår begge disse prosessene, har derfor et langt høyere klimaavtrykk enn flytende gjær. Legger man til at gjærfløten enten leveres med tankbil og pumpes direkte inn i produksjonsanlegget ti bakerier, eller i returnerbare containere, blir klimaeffekten enda større da produktet ikke skaper avfall som folie, plast, papir eller kartong.

Gjærfløte i fabrikk.

Best for bærekraftig gjærbakst

Bærekraft veier tungt for de seriøse aktørene i næringslivet i dag. Men vi erkjenner at klimafordelene ved bruk av gjærfløte nok ikke har fått nok oppmerksomhet.

Også for arbeidsmiljøet er gjærfløten et smart valg. Årsaken til det er at den flytende gjæren enten pumpes rett inn i kundens tankanlegg eller trilles inn i container. Der det ingen manuell håndtering i varemottaket, og de ansatte spares derfor for tunge løft.

Bruk av gjærfløte gir også økt effektivitet i forhold til dosering. Gjærfløte er enklere å dosere nøyaktig og blander seg raskere inn i deigen. Noe som også krever mindre energi selv om dette er marginalt.

Det er veldig mange gode grunner for å slå et slag for flytende gjær. At gjærfløte er det beste valget med tanke på produksjon av bærekraftig gjærbakst i industrien, er det ingen tvil om.

Miljøregnskap

I 2010 utarbeidet Norsus (tidl. Østfoldforskning) et miljøregnskap hvor man sammenlignet tørrgjær, pressgjær og gjærfløte.

Resultatene viser tydelig at flytende gjær er den mest miljøeffektive måten for produksjon og distribusjon av gjær innenfor Norges grenser for alle vurderte miljøpåvirkningskategorier.

Klimaanalyse – energiforbruk

Enegriforbruket ved produksjon og transport av gjærfløte sammenlignet med tørrgjær, viser at energiforbruket er 5 ganger mer for tørrgjær.

Energiforbruket i analysen er omregnet til m³ olje.

Ekstra energi

Gjærfløte 0 m³ – tørrgjær 4,1 m³.
Tilsetning av emulgator, stivelse og økt bruk av rengjøring- og desinfeksjonsmiddel. Overføring av gjærfløte til filter, filtrering, pakking.

Tørkeprosess

Gjærfløte 0 – tørrgjær 69 m³.
Igangkjøring av tørke og selve tørkeprosessen.

Transport

Gjærfløte 15,6 m³ – tørrgjær 3,6 m³.

Gjærflte tabell

Gjærfløtens positive egenskaper

Gjærfløten er uten tvil det suverent beste valget for miljøet, men også viktig å få med seg at flytende gjær har flere andre positive egenskaper som:

  • Enkel dosering (nøyaktig)
  • Blander seg raskere inn i deigen (mindre energi)
  • Gir mere robuste og tolerante deiger for automatisert produksjon
  • Ingen avfallshåndtering

Vi produserer både gjærfløte, pressgjær og tørrgjær på gjærfabrikken i Rotebro, Sverige.

Les også: Fakta om Idun gjær

Du er vel ikke ferdig?

Les flere artikler

Scroll to Top